Jednoho dne jsem zjistil/a, že pro to, abych si šel/šla za tím, co je pro mě důležité, nemusím čekat, až zmizí překážky, ale že se můžu i s překážkami, když si je uvědomím a přijmu je, naučit žít život, který si z celého srdce přeju.

Terapie přijetí a odhodlání ACT

Je to terapie založená na klinických výzkumech. Zkratka ACT, znamenající čin/akci, je z anglického Acceptance and Commitment Therapy. Název vychází z toho, co je pro ACT klíčové: přijmout to, co je mimo vaši osobní kontrolu a podniknout konkrétní kroky, které jsou s to zlepšit váš život. Cíl ACT je v podstatě velmi jednoduchý: pomoci vám žít bohatý a naplněný život plný smyslu a zároveň vás naučit lépe snášet bolest, utrpení a stres, který ho provází.

Při ACT nejde jen o rozhovor s terapeutem. ACT ve vás rozvíjí psychologické dovednosti s cílem lépe zvládat vaše negativní myšlenky a emoce, a to tak, že na vás pak mají menší vliv a dopad. A poté vás ACT podpoří v tom, abyste jasněji definovali to, co nebo kdo je pro vás v životě důležitý - a dokázali efektivně změnit sebe a svůj život - a to v souladu s vašimi hodnotami.

Osobní konzultace účinně a flexibilně kombinují metody a přístupy terapie ACT a všímavosti a učí, jak:

 • vést spokojenější, vědomější a smysluplnější život
 • definovat svoje životní hodnoty
 • lépe se ovládat a rozhodovat o sobě
 • posilovat schopnost soustředění, schopnost odstupu od problému a nalezení kreativního řešení
 • zvládat negativní myšlenky a emoce
 • zvládat stres a strach
 • být sebevědomější a lépe se postavit za sebe
 • lépe směřovat své kroky a lépe se rozhodovat
 • intenzivněji prožívat svůj život a vztahy s druhými
 • snižovat neklid, roztěkanost, výbušnost, nespokojenost
 • odstraňovat napětí a nespokojenost, případně agresivitu