Mindfulness skupina

Začátek: od 4. 2. 2021

Čas: čtvrtek od 18 do 20 hodin
Délka: 8 dvouhodinových lekcí
Místo: online (přes skype)
Maximální počet účastníků: 10


kurz můžete objednat na: stehlikova.monika@seznam.cz

Cena: 2800,00 Kč

 

8 dvouhodinových lekcí počínaje 4. 2.2021, vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin.

S mindfulness se celý Váš život stane bezstarostnějším a naplňujícím plynutím (flow).

Mindfulness skupina: vnitřní klid a vyrovnanost, odbourání stresu a napětí, zpřítomnění, sebeuvědomění, sebeřízení. 

Tato klinicky ověřená metoda v nás rozvíjí konkrétní dovednosti, jako je nadhled a odstup od mysli, respekt k sobě, prosociální cítění, zbavuje nás stresu, napětí a úzkosti a učí nás zvládat negativní myšlenky a pocity tak, aby na nás měly menší dopad a vliv a my si mohli volněji jít za tím, co nám dává smysl a je pro nás důležité.

Cíl kurzu: osvojíte si jednotlivé techniky všímavosti, získáte informace o metodě a rady a doporučení pro každodenní život tady a teď, ve smysluplných vztazích, bez stresu a zbytečných negativních myšlenek a emocí.


Maximální počet účastníků je 10.


Každé setkání je zaměřené na konkrétní oblast všímavosti. 

  • pozornost k dechu
  • vnímání těla, bytí v těle
  • rozvoj smyslového vnímání
  • všímavý pohyb
  • všímavé zacházení s emocemi
  • všímavost k myšlenkám, rozvoj odstupu od nich
  • všímavá interakce s druhými, rozvoj empatie, laskavosti, vděčnosti a soucítění s druhými
  • všímavost k sobě sama, ke svému pravému Já
Přijďte pracovat na svém rozvoji a kultivaci mysli.

Bonus: konzultace a mindfulness koučování pro každodenní život.

Cena 16 hodinového intenzivního kurzu je 2800 Kč.

Přihlášky prosím posílejte na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište "mindfulness skupina 4.2.2021".

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum začátku kurzu 4022021.