Všímavost je dovednost vědomě vnímat okamžik, který právě prožíváme. A celý náš život se tak stává bezstarostným a naplňujícím plynutím (flow). 

Aniž bychom z toho chtěli dělat jakoukoli senzaci, je potřeba zdůraznit, jak hodně může meditace a "trénink mysli" změnit život. Matthieu Ricard

O mindfulness: rozhovor na ČRo Radio Wave

Body Scan: ukázka Mindfulness techniky,  záznam z kurzu

Mindfulness

Připadáte si vyčerpaní, unavení, vystresovaní, ztrácíte zájem o věci, jste podráždění, úzkostní, nešťastní, nevyrovnaní? Trápí Vás věci z minulosti nebo se obáváte budoucnosti? Máte pocit, že stále unikáte sami sobě? (A zároveň důvěřujete psychologii a ne šarlatánství nebo ezoterice?)

Na toto všechno výborně funguje vědecky ověřená metoda mindfulness. Naučím Vás jednotlivé techniky, předám Vám, jak používat mindfulness v každodenním životě a vysvětlím Vám dopodrobna, jak to celé funguje, pokud si to budete přát.

Mindfulness si můžete osvojit buď ve skupinových kurzech (jednodenní nebo osmitýdenní) nebo si dopřát individuální lekce všímavého koučinku dle dohody, pokud Vám nevyhovuje skupina lidí.

Více o metodě se dozvíte na mojí Facebook stránce nebo v mých rozhovorech a článcích.

Mindfulness je klinicky ověřená metoda, která má mnoho blahodárných účinků na naše zdraví i psychiku a v každodenním životě přispívá k větší vyrovnanosti, spokojenosti a radosti a k většímu vnitřnímu klidu.

Mindfulness doslova znamená mysl plně si vědomá nebo uvědomující si, nebo také plně pozorná - bez očekávání, bez snahy o kontrolu či změnu, bez hodnocení a posuzování, jen mysl sledující, pozorující, vnímající - tady a teď. Je založena na intenzivním a bdělém prožívání toho, co se děje v přítomném okamžiku, zaměřuje se na uvědomování si emocí a tělesných vjemů tady a teď: znamená to opustit modus autopilota a otevřít se plně životu.