od 15. září 8 týdenní ACT skupina: rozvojový seminář terapie ACT pro nadané dospělé

Den: od 15. září 2020 

Čas: v úterý od 18 do 20 hodin 

Délka: 8 dvouhodinových lekcí 

Místo: Malá Štěpánská 3, Praha 2 

Maximální počet účastníků: 10

Praktický seminář osobního rozvoje vycházející z terapie ACT, opírající se o vědecké poznatky.
Po jeho absolvování si budete moct říct:
- umím se přijímat a postavit se za sebe
- disponuji větší psychickou flexibilitou, pružností mysli, rozhodností a nadhledem
- vím, kdo opravdu jsem, jaké jsou moje skutečné hodnoty a kam chci směřovat
- umím využívat metodu všímavosti (plného vědomí) v každodenním životě
- jsem blíže své vnitřní integritě
- umím žít v přítomnosti
- umím zpracovávat negativní a nadměrné myšlení a emoce
- objevuji svůj jedinečný potenciál
Náplň kurzu:
každá lekce je zaměřena na jednu z oblastí ACT:
-rozvoj psychické flexibility a autenticity
-posílení sebevědomí
-sebeuvědomění, Já jako kontext
-životní hodnoty
-angažovanost
-zpřítomnění a laskavost se sebou
-rozvoj emoční vyrovnanosti a odstupu od myšlenek

Bonusem je to, že jste "mezi svými".

4 100,00 Kč

Tato klinicky ověřená metoda v nás rozvíjí konkrétní dovednosti, jako je nadhled a respekt k sobě, zbavuje nás stresu, napětí a úzkosti a učí nás zvládat negativní myšlenky a pocity tak, aby na nás měly menší dopad a vliv a my si mohli volněji jít za tím, co nám dává smysl a je pro nás důležité.

Náplň kurzu:

  • úvod a (velmi) stručná historie metody, její současné rozšíření, výzkumy
  • individuální techniky
  • jak na negativní (úzkostné, depresivní aj.) myšlenky a pocity
  • jak se více otevřít prožitku přítomného okamžiku, jak si více užívat a nechat věci víc plynout
  • všímavý pohyb, všímavá interakce
  • prostor pro dotazy a sdílení

Cíl kurzu: osvojíte si jednotlivé techniky všímavosti, získáte informace o metodě a rady a doporučení pro každodenní život bez stresu a zbytečných negativních myšlenek a emocí.