Potřebujete terapii? Máte zájem o konzultaci? Jste nadaný dospělý? Máte nadané dítě?

Nabízím poradenství v oblasti nadání a terapii ACT zaměřenou na harmonizaci a rozvoj osobnosti.

  • Osobní setkání probíhají na adrese: Široká 14, Praha 1
  • Online setkání probíhají přes Skype, Google meet nebo WhatsApp

Společně pracujeme především na:

  • sebepoznání a sebeuvědomění
  • posílení sebedůvěry a sebevědomí
  • definování hodnot a smyslu
  • pozornosti a motivaci
  • zvládání emocí a myšlenek
  • existenciálních otázkách a v oblasti spirituality
  • směřování ohledně školy a vzdělávání, včetně mimoškolních aktivit
  • profesním zaměření a rozvoji potenciálu

Zaměřuji se na osobnostní rozvoj, na to, co je funkční, konstruktivní, nosné, neléčím duševní poruchy.