Seminář pro učitele: Nadaný žák ve výuce

Jednodenní seminář, který zprostředkuje učitelům pomocí konkrétních příkladů a praktických ukázek, kdo je nadaným žákem a jak ho identifikovat i jaké má specifické vzdělávací potřeby, tedy, co potřebuje v osobnostní a vzdělávací oblasti pro optimální rozvoj a dobré studijní výsledky.

Náplň kurzu:

  • kdo je nadané dítě, nadaný žák: charakteristika, mýty a paradoxy
  • co je to nadání a inteligence
  • osobnostní a vzdělávací potřeby nadaných žáků
  • úkol školy, role učitele
  • proces identifikace
  • metody práce s nadanými žáky ve výuce
  • ukázky učebních materiálů a metod - praktická cvičení
  • diskuze a shrnutí

Mentoring pro učitele

Součástí mentorinku je podpora učitele v jeho náročné práci ve třídě, návštěva konkrétní vyučovací hodiny a diskuze a společné rovnocenné přemýšlení o ní, předání inovativních a motivačních technik, které vedou k tomu, že učení rozvíjí žáka komplexně: i jeho osobnost, kreativitu a chování a všechny složky jeho inteligence.