Jednodenní workshop pro žáky ZŠ a studenty SŠ - mindfulness/SEMU

Chtěli byste podpořit děti v tom, aby v budoucnu uspěly v osobním životě i na trhu práce? Aby rozvinuly svoji osobnost, zlepšily vztahy a dorozumění s druhými, naučily se zvládat stres a negativní emoce, objevily svoje slabé a silné stránky a naučily se s nimi pracovat? Jsou vaše děti nepozorné a nesoustředěné? Máte pocit, že vás nevnímají a neposlouchají? Že nemají zájem o učení, téměř nic ze školy je nezajímá a až na výjimky je nic nebaví? Máte dojem, že tráví na počítači příliš mnoho času a že jim to škodí? Anebo máte pocit, že se vaše děti něčím trápí nebo že jsou málo motivované?

Je to právě Mindfulness a Sociální a emoční učení (neboli osobnostní a sociální výchova), které přináší zlepšení pozornosti a soustředění dětí, zvládání negativních emocí (strach, hněv, stres aj.), psychickou odolnost, sebeprosazení, zdravé sebevědomí a sebepojetí, vztahové a komunikační dovednosti, zodpovědné jednání, motivaci ke studiu, zlepšení studijních výsledků a mnoho dalších pozitivních účinků.

Na workshopu se pracuje formou technik, her a cvičení na zvládání negativních emocí, negativního chování a stresu a na zlepšení pozornosti a soustředění, sebevědomí a psychické odolnosti, kreativity (uvolnění potenciálu) a komunikace s cílem zvýšit sebeuvědomění a sociální uvědomění žáků tak, aby byli klidnější, pozornější, spokojenější, vyrovnanější, ohleduplnější a zodpovědnější.

Cíle kurzu:

 • zlepšit sociální kontakty, komunikaci a klima ve třídě
 • rozvinout emoční a sociální inteligenci žáků
 • posílit sebepoznání, sebeuvědomění (skrze tělo, pohyb a emoce), respekt, empatii a soucítění
 • rozvoj pozornosti, soustředění a všímavosti žáků (především dechovými technikami a technikou body scan)

Náplň kurzu:

 • porozumění emocím vlastním a druhých
 • silné a slabé stránky dítěte
 • sebeuvědomění a psychická odolnost
 • sebekontrola a sebeovládání
 • pozornost a soustředění
 • sebevyjádření a kreativita
 • dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
 • dovednosti zvládání stresových situací a negativních emocí, techniky všímavosti
 • sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích
 • naslouchání druhému, spolupráce
 • empatie, respekt a pozitivní vztahy

Zpětná vazba od žáků:

Klára: "Nemohli bychom Vás mít aspoň třeba na třídnické hodiny? S Vámi je to takové milé a zábavné."

Natálie: "Škoda, že nemůžeme mít Vás za třídní nebo jako psychologa, Vy jste taková milá a sympatická. I když si můžete myslet, že jsme teď docela neklidní, tak to není pravda, takhle klidní s nikým jiným jsme ještě nebyli jako s Vámi."

Můj přístup:

 • pracovat s žáky mě opravdu baví a prožívám vše s nimi, nechci to "mít rychle za sebou"
 • věřím tomu, co dělám, tj. nepředstírám
 • nejsem s nimi nervózní, netrpělivá nebo ve stresu
 • umím jim skutečně naslouchat, cítí, že se mi můžou otevřít a udělají to
 • respektuji je a přijímám takové, jací jsou, i když s jejich chováním třeba nesouhlasím
 • tím, že je respektuji, se můžou projevit takoví, jací jsou, což je první předpoklad k jakékoli (vnitřní) změně
 • nekritizuji je, ale vysvětluji, proč si já osobně myslím, že by se měli chovat jinak
 • vysvětlím jim, co po nich chci a proč to po nich chci, kam to směřuje
 • nespěchám na ně a nestresuji je (to ale neznamená, že jsme pomalí a nic nestihneme)
 • umím se s nimi zasmát
 • umím se k nim přiblížit, což způsobí, že mi důvěřují a chtějí vyhovět
 • nepovyšuji se na ně (skutečně je vnímám jako sobě rovné ovšem s rozdílnou životní zkušeností)
 • dělám s nimi hry a techniky, díky kterým si rychle uvědomí, že jsou pro jejich rozvoj a aby se cítili spokojeněji, tedy že to má reálný smysl
 • když s nějakým žákovým chováním nebo názorem nesouhlasím, ptám se, polemizuji a debatuji
 • příkazy dávám jen, když je to opravdu nezbytně nutné a žáci ztratili sebekontrolu nebo pozornost
 • tím, že se nepovyšuji, umím se jim otevřít, nepřetvařuji se a jsem upřímná, jsem pro ně přirozenou autoritou a "jdou mi na ruku"