Kurz Mindfulness pro nadané děti

Kurz je určen pro malou skupinku maximálně 8 dětí.

Děti si osvojí konkrétní psychologické dovednosti a budou "mezi svými".

Po skončení kurzu budou děti vyrovnanější, klidnější, rozhodnější, spokojenější a zdravě sebevědomé.

Náplň:

  • vědomá práce s pozorností
  • pozornost k tělu, odvaha
  • zvládání nepříjemných emocí a myšlenek, zvládání konfliktních situací, práce se stresem
  • rozvoj sebepřijetí a sebepoznání
  • posílení rozhodnosti a sebevědomí
  • zlepšení sociální interakce
  • umění relaxovat a meditovat

Pro nadané děti od 6 do 12 let. 


ACT skupina: rozvojový seminář terapie ACT pro nadané dospělé

Praktický seminář osobního rozvoje vycházející z terapie ACT, opírající se o vědecké poznatky.
Po jeho absolvování si budete moct říct:
- umím se přijímat a postavit se za sebe
- disponuji větší psychickou flexibilitou, pružností mysli, rozhodností a nadhledem
- vím, kdo opravdu jsem, jaké jsou moje skutečné hodnoty a kam chci směřovat
- umím využívat metodu všímavosti (plného vědomí) v každodenním životě
- jsem blíže své vnitřní integritě
- umím žít v přítomnosti
- umím zpracovávat negativní a nadměrné myšlení a emoce
- objevuji svůj jedinečný potenciál
Náplň kurzu:
každá lekce je zaměřena na jednu z oblastí ACT:
-rozvoj psychické flexibility a autenticity
-posílení sebevědomí
-sebeuvědomění, Já jako kontext
-životní hodnoty
-angažovanost
-zpřítomnění a laskavost se sebou
-rozvoj emoční vyrovnanosti a odstupu od myšlenek

Bonusem je to, že jste "mezi svými".