Psychospirituální seminář - online

Začátek: od 17. 10. do 21. 11. 2023

Čas: úterý od 18 do 20 hodin

Délka: 6 dvouhodinových lekcí

Forma: online, interaktivně, živě, přes skype

Maximální počet účastníků: 10

cena: 3650 kč

kurz můžete objednat na: stehlikova.monika@seznam.cz 

Cíl kurzu:

Už delší dobu jsem uvažovala o otevření kurzu o spiritualitě, ale teprve nyní dozrál ten správný čas. 

Spiritualitu vnímám jako součást psychologie, jako pokorné hledání toho, co člověka přesahuje, jako cestu za lidské ego, nikoli jako hledání různých psychických sil, stylů a osobní zajímavosti.

Skutečná spiritualita člověka proměňuje celkově, dělá ho vnímavějším, citlivějším, pokornějším. 

Spiritualita pochází ze slova Spirit neboli Duch, tedy spirituální je jen Duch, tedy nehmatatelné, neviditelné.

Ke spiritualitě, pravé, hluboké a upřímné jsem měla vztah vždy, v 16 letech jsem se začala věnovat buddhismu, pak jsem přečetla Tao-Te-Ting, nejvíce mě ovlivnilo setkání s manžely Tomášovými (mezi lety 1996 a 2001 jsem nezmeškala jedinou jejich přednášku) a také křesťanská spiritualita a mystika. Meditaci a józe se v soukromém životě věnuji více než 25 let. Několikrát v životě, zrovna když jsem to nejmíň čekala a taky nejmíň potřebovala, mi dokonce lidé řekli, že "já to mám dobré, já jsem spirituální" - čemuž jsem nerozuměla a nerozumím tomu plně dodnes. 

Podle mého přesvědčení člověk není duchovní nebo spirituální, to jsou jen koncepty. Ve vnějším projevu jsme všichni lidé a uvnitř máme všichni Ducha nebo čisté vědomí. Nikdo není duchovnější než někdo jiný jenom proto, že medituje, pije čaj, zajímá se o ezoteriku nebo nosí batikované oblečení. Spiritualita je o vnitřním nastavení.  

Z druhé strany mě ke spiritualitě přivedla psychoterapie ACT, která pracuje s čistým vědomím. Mnoho dalších vědeckých poznatků podporuje to, že vše má svůj základ v čistém vědomí (např. vědecký koncept extra-neuronálního intuitivního vědomí aj.)

Zaměření kurzu je praktické, součástí jsou techniky a cvičení a i teorie slouží pro praxi. 

Pro koho je kurz určen:

Pro každého, kdo si přeje objevovat a nacházet svoji duchovní podstatu a žít v souladu s ní, se sebou sama a s druhými. 

Pro ty, kteří se rádi ztiší v meditaci a kontemplaci, kteří touží po tom být v souladu a ne v rozštěpenosti, rozbitosti a bolesti. Určitá pokročilost a upřímný zájem je předpokladem.

Jaká je náplň kurzu? V jednotlivých lekcích se dotkneme těchto témat:

  1. Zkusíme si zůstávat ve svém středu, v prostoru za myšlením  Jan 17, 23  "já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty." 
  2. Budeme se učit, jak pečovat o sebe a vnímat své tělo 1. Kor 5-7 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 
  3. Zpracujeme staré bolesti, opustíme staré nefunkční psychické vzorce  Mt 16, 24 "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě." 

  4. Najdeme své pravé já Jan 14, 20 "V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás."  

  5. Objevíme svůj jedinečný potenciál, své místo Mk 11,28 Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal tuto moc, abys to činil? 
  6. Budeme se učit žít a tvořit v souladu Jan 3, 8 "Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje." 


Jako ochutnávku si můžete poslechnout audiozáznam mé přednášky o křesťanské spiritualitě z Absolventského Velehradu 21 zde: https://audiomack.com/search?q=Stehl%C3%ADkov%C3%A1


cena 6 týdenního semináře 6 x 2 hodiny: 3650 Kč - max. počet účastníků je 10 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita.

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: "Psychospirituální seminář od 17.10.2023"

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a VS 171023.

storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Později máte vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.