Pro školy

Školám po celé ČR nabízím komplexní projekt podpory nadání a péče o nadané žáky anebo dílčí část:

1. prakticky zaměřené semináře, webináře a přednášky o vzdělávání nadaných žáků - dle časových možností školy;

2. poradenství ohledně podpory nadaných žáků a péče o ně - pro vedení školy nebo užší pedagogický tým, a to včetně společného vypracování školní strategie podpory nadání;

3. hospitace v hodině s cílem identifikace nadaných žáků v "terénu" a následné individuální konzultace s nimi a s pedagogy ohledně potřeb těchto žáků a jejich dalšího směřování; 

4. ukázka výuky pro učitele - připravím si ukázkovou hodinu českého jazyka s cílem prakticky přiblížit učitelům, jak diferencovaně pracovat se třídou v konkrétní vyučovací hodině, kde se společně vzdělávají i nadaní žáci;


Zpětné vazby: 

"V pátek jsem v Ostravě absolvoval Váš seminář Nadaný žák ve výuce. Náplň pro mě byla velmi obohacující. Děkuji za příjemný zážitek." 

"Děkuji Vám, paní Stehlíková za vedení webináře a celkově vstřícnou spolupráci."

"Vždycky, když u nás jsi, učitelé jsou potom klidnější, mají pocit, že jsou nasměrovanější. A to mi dělá radost."