ACT SKUPINA: 6 kroků k psychické flexibilitě - pro dospělé, online

Začátek: od 2. 4. do 7. 5. 2024

Čas:  úterý od 18 do 20 hodin

Délka: 6 dvouhodinových lekcí

Forma: online, interaktivně, živě, přes skype

Maximální počet účastníků: 10

cena: 3750 kč

kurz můžete objednat na: stehlikova.monika@seznam.cz 

Praktický seminář osobnostního rozvoje založený na terapii Přijetí a odhodlání ACT, opírající se o vědecké poznatky. ACT neříká, co je dobré a špatné, ale každý si definuje, jaké chování a uvažování je pro něho funkční a nefunkční. Konkrétní praktická cvičení a techniky nás vedou k uvědomění si toho, jak a kde nás mysl řídí a určuje naše chování, aniž bychom to skutečně chtěli. Směřujeme tím víc k činnostem, které nás naplňují a dělají náš život smysluplný, a přestáváme postupně dělat to, co je jen automatické, naučené, převzaté, ale není už pro nás funkční. 

Po jeho absolvování si budete moct říct:

 • umím se přijímat a postavit se za sebe, žiji ve svém středu
 • projevuji se takovým/ou, jakým/á jsem 
 • disponuji větší emoční, kognitivní, behaviorální flexibilitou i flexibilitou pozornosti, tj. pružností mysli
 • disponuji větší schopností rozhodovat o svém jednání a nadhledem
 • vím, kdo opravdu jsem, jaké jsou moje skutečné hodnoty a kam chci směřovat
 • umím využívat metodu všímavosti (plného vědomí) v každodenním životě
 • jsem blíže své vnitřní integritě
 • umím žít v přítomnosti
 • umím zpracovávat negativní a nadměrné myšlení a emoce, vyrovnávat se s překážkami
 • objevuji svůj jedinečný potenciál a životní naplnění

Náplň kurzu:
každá lekce je zaměřena na jednu z oblastí ACT:

 1. hodnoty, smysluplnost, co je důležité ("matice ACT", "Buzola života")
 2. překážky ("matice ACT", únikové mechanismy, vyhýbání se zkušenosti, efektivní versus neefektivní jednání ("ACT háčky")
 3. posílení sebevědomí, autenticity a smysluplnosti ("Slovní aikido")
 4. sebeuvědomění, pravé Já aneb Já jako kontext (cvičení plného vědomí a plné přítomnosti)
 5. laskavost se sebou (cvičení změny perspektivy a "kočky")
 6. rozvoj emoční vyrovnanosti (cvičení na přijetí emocí), rozvoj odstupu od myšlení (rozvoj defúze od myšlenek)

cena 6 týdenního semináře 6 x 2 hodiny: 3750 Kč - max. počet účastníků je 10 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita.

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: "ACT skupina od 2. 4. 2024"

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a VS 2042024.

storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Později máte vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

Více k tématu: https://psychologie.cz/jak-se-vyrovnat-s-bolesti/

https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes/88172/co-kazi-nase-sance-na-spokojeny-zivot-