• Jsem lektorka a terapeutka
  Pracuji metodou psychoterapie ACT a mindfulness/všímavosti která vede mj. k integritě osobnosti, sebeuvědomění, psychické odolnosti, k rozvoji potenciálu a vnitřní spokojenosti.
 • Podporuji nadané děti, dospívající a dospělé
  Nadaní lidé nemají jen vysokou inteligenci a tvůrčí potenciál. Jsou to také zranitelní a často nepochopení lidé se svými specifickými starostmi. Neumí zapadnout do většinové společnosti, i když by si to přáli. A nejvíc touží poznat a pochopit sami sebe. Spojuje je i velká vnímavost, citlivost, empatie a energie. To vše okolí nedokáže vždy správně zařadit a ocenit. Proto se nadaní, ke své škodě, drží často stranou, nezřídka trpí sociální úzkostí a depresemi. Nadaným proto ukazuji, jak své schopnosti správně používat, jak komunikovat se svým okolím, jak pochopit sami sebe. A jak se svým darem žít šťastný a plnohodnotný život.
 • Spolupracuji se školami, univerzitami, učiteli, vzdělávacími institucemi a ČŠI

Podporuji nadané

 • Pro děti i dospělé
 • Pro rodiče nadaných
 • Osvěta ve školách
 • Přednášková činnost

Televize a média

 • Televizní pořady
 • Rozhovory a články
 • Záznamy z přednášek
 • Knihy o nadaných