• Jsem specialistka nadání a konzultantka pro nadané děti, dospívající a dospělé

nadaní lidé jsou lidé citliví, empatičtí, vnímaví, bystří a tvořiví. Nemají ale jen vysokou inteligenci a potenciál, jsou také zranitelní, idealističtí, perfekcionističtí, bývají nepochopení ve své odlišnosti a nezřídka i zašlapáváni a vylučováni. Myslí a cítí jinak, a proto vznikají mnohá nedorozumění mezi nimi a okolím. Neumí zapadnout do většinové společnosti, i když by si to někteří přáli. A nejvíc touží po tom poznat a pochopit sami sebe, najít smysluplnost a naplnění a přispět svým potenciálem. Nadaným ukazuji, jak své schopnosti správně používat, jak komunikovat se svým okolím, jak přijmout sami sebe. A jak se svým darem žít šťastný a plnohodnotný život.

 • Jsem terapeutka

psychoterapie Přijetí a odhodlání ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Ve své praxi využívám ACT pro osobní rozvoj a seberealizaci svých (nadaných) klientů, neléčím duševní onemocnění. ACT je humanistická psychoterapie 3. vlny kognitivně behaviorálních terapií KBT založená na funkčním kontextualismu a na vědecké teorii vztahového rámce RFT. ACT pracuje s plným vědomím a plnou přítomností. Součástí je rozvoj laskavého sebepřijetí. Její přístup je transdiagnostický a založený na procesech, tj. rozvíjí potřebné psychologické dovednosti pomocí efektivních praktických cvičení. ACT nás vede k tomu, že děláme to, co je pro nás důležité a co nás naplňuje, a to i v přítomnosti myšlenek a emocí, které jdou proti tomu. Centrálním bodem ACT je matice ACT, jejíž vysoká účinnost byla ověřena studiemi. ACT vede k životu v souladu se našimi hodnotami a v souladu se sebou sama, k sebeuvědomění, k integritě osobnosti, psychické odolnosti a flexibilitě, k rozvoji potenciálu a vnitřní spokojenosti.Vzdělání v ACT jsem získala na IPC Institutu pro kontextuální psychologii v Montréalu, Québec, se kterým nadále spolupracuji.

 • Jsem lektorka všímavosti (mindfulness)

meditaci se věnuji od svých 20 let, tedy již více než čtvrt století. Na začátku jsem měla to štěstí učit se meditovat u manželů Tomášových, patřila jsem do širšího okruhu jejich přátel. V roce 2008 jsem objevila mindfulness prostřednictvím práce francouzského psychiatra a psychoterapeuta Christopha Andrého a absolvovala jsem u něho školení ve všímavosti základní i pokročilé.

 • Jsem školitelka a přednášející

spolupracuji se školami, vzdělávacími institucemi, krajskými úřady, univerzitami i ČŠI v oblasti vzdělávání pedagogů a široké veřejnosti v tématu nadaných žáků a všímavosti.

 • Jsem poradkyně a mentorka

pro jednotlivé školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) v oblasti podpory a péče o nadané žáky a studenty, rozvoje nadání a potenciálu i za oblast mindfulness. 

Podporuji nadané


 • Pro děti, dospívající i dospělé
 • Pro rodiče nadaných dětí
 • Osvěta ve školách
 • Přednášková činnost

Konzultace, terapie a semináře


 • Konzultace a terapie
 • Kurzy ACT
 • Kurzy mindfulness pro děti