Obchodní podmínky

Rezervováním místa na kurzu uděluje klient provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při rezervaci uvedl. Podrobnější informace níže.

Rezervováním místa na kurzu nebo osobní setkání vyjadřuje klient, že se s všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

V případě zrušení kurzu bude klient informován mailem, který uvedl u objednávky kurzu a následně mu bude vráceno kurzovné, a to nejpozději do týdne na účet, ze kterého kurzovné zaplatil.

V případě, že se v průběhu kurzu ukáže, že je jeho náplň pro některého z účastníků nevyhovující, případně že přístup účastníka ke kurzu narušuje jeho průběh a poškozuje tak ostatní účastníky, má lektorka kdykoliv právo dle vlastního uvážení tohoto účastníka z kurzu vyřadit (i v průběhu probíhající lekce). V takovém případě je tomuto účastníkovi vrácena poměrná část peněz za lekce (nebo část lekce), kterých se již nemohl účastnit.

Storno-podmínky

  • 14 dní před zahájením je možné požádat o vrácení celé částky kurzovného
  • 24 hodin před zahájením je možné převést kurzovné na jakýkoliv budoucí kurz
  • Členství v kurzu je možné kdykoliv před zahájením převést na náhradníka


Zásady ochrany osobních údajů

Aby kurzy mohly fungovat, musím zpracovávat některé osobní údaje.

Osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

  • Potvrzení registrace na kurz na emailovou adresu klienta.
  • Poskytnutí potřebných informací ke kurzu nebo semináři.
  • Informování o důležitých změnách, např. zrušení kurzu.

Zpracovávám následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem uchovávám po dobu 1 roku od poslední návštěvy kurzu