Tvůrčím čtením a psaním k sebepoznání

Začátek: od 13. 1. 2022

Čas: úterý od 18 do 20 hodin

Délka: 8 dvouhodinových lekcí

Forma: online, interaktivně, živě, přes skype

Maximální počet účastníků: 12

cena: 4200kč

kurz můžete objednat na: stehlikova.monika@seznam.cz 

Trochu povídání na začátku:

Jako první obor jsem vystudovala literaturu (a český a francouzský jazyk, pedagogiku a školní psychologii). Dlouho jsem nevěděla proč zrovna literaturu, vždyť jsem vždycky chtěla pracovat s lidmi a být terapeutkou (kterou nyní jsem).

Teprve později v životě jsem pochopila, že jsem tím studiem vlastně byla "v dobré společnosti" vnímavých, nadaných a mnohdy i geniálních lidí - autorů těch nejlepších knih.

Také jsem od nich čerpala moudrost, kterou by každý terapeut měl mít.

Literaturu jsem pár let učila na gymnáziu, tam jsem ale byla nucena více či méně přizpůsobit výuku pozitivistickému přístupu, který stále panuje v českém školství, rozuměj tedy redukovat mnohorozměrný svět knihy na pár základních, mnohdy encyklopedických informací.

Čím dál víc mi to vadilo. Geniální autoři nepsali svá mnohoznačná díla pro to, aby byla redukována na maturitní klišé nebo aby se o nich studenti učili pár schematických pouček jen proto, aby udělali maturitu.

Stále více mi přišlo, že kvalitní kniha v sobě obsahuje kus rebelství a originálního pohledu na svět a že hlavně otevírá poznání sebe sama, rozšiřuje naše úhly pohledu, jitří naše emoce, uvolňuje naši tvořivost, tříbí naše myšlení, vyzývá nás k odvaze být sami sebou a kultivuje nás. Zkrátka dělá nás skutečně lidskými.

Cíl kurzu:

Chtěla bych v tomto kurzu propojit svět literatury, všímavosti a psychoterapie Přijetí a odhodlání ACT a skrze literární umění vést účastníky k poznávání a přijetí sebe sama a svých životních hodnot, k tvůrčí práci i radosti z bytí tady a teď.

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny od 16 do 99 let, kteří chtějí trávit svůj čas uměním - tvůrčím čtením a psaním i literární improvizací a rozvíjet a poznávat sebe - nic víc - žádný jiný (aspoň ne přímý) utilitární důvod.

Pro ty, kterým ke spokojenosti a naplnění tady a teď stačí sejít se u knihy s ostatními a přemýšlet, debatovat, tvořit a improvizovat - v otevřenosti a vzájemném respektu. Pro ty, kteří umí mít radost z jazykových nuancí a umí se nechat fascinovat jazykovým vyjádřením.

Jak poznáváme sami sebe skrze literární dílo?

Především tím, že vnímáme a uvědomujeme si pocity a myšlenky, které v nás vzbuzuje, že zaujímáme názory na postavy a události, projektujeme sebe do děje, poznáváme své sny a touhy i to, co je pro nás v životě důležité a jaký život chceme žít. Skrze umělecké dílo jsme také zváni k tomu vnímat život jako poezii - pokud si to přejeme.

Jaká je náplň kurzu?

V jednotlivých lekcích budeme číst a interpretovat úryvky - autenticky a originálně podle sebe. Na úryvky bude vždy navazovat trocha psychologie a pár otázek "na tělo". Budeme též sdílet, přemýšlet, klást (filozofické) otázky, vystupovat z komfortní zóny, argumentovat, psát, vyjadřovat se, tvořit a objevovat sebe.

Pro účely kurzu jsem vybrala tato témata a nadčasové knihy:

  1. Jak být v přítomnosti? M. Cunningham : Hodiny
  2. Jak se žije nadanému? M. Burberryová : S elegancí ježka
  3. Co je to štěstí a jak si ho uchránit? A. Camus : Cizinec
  4. Můžeme být šťastní, když plně potlačíme svoji duši? A. Huxley : Konec civilizace 
  5. Jak dopadne naše civilizace? C. McCarthey : Cesta
  6. Křesťanství může být velmi hluboké poezie B. Reynka

cena 8 týdenního semináře 8 x 2 hodiny: 4 200 Kč - max. počet účastníků je 12 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita.

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: "Tvůrčím čtením a psaním k sebepoznání od 13. 1. 2022"

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a VS 1312022.

storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Později máte vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.